logga, Nordens Bilder galleri nordens bilder, aktuellt


Akvarell, blandteknik, stenskulptur, Nordens Bilder

Konst med volymer, rytm och evighet
Galleri Nordens Bilder fortsätter verksamheten nu i höst på Kulturhuset Vingen med en ny konstutställning, som handlar om volymer, rytm och evighetssymboler. Lördag 8 okt blir det vernissage med de västsvenska konstnärerna Anna Brand, Inga Brand och Jan Bergh som visar akvarell, blandteknik och stenskulptur med besläktade former. På vernissagedagen kl 14.00 spelar musikläraren och cellisten Danica Nyström Bach (Arr. ABF).

Utställningen pågår 8–30 okt med Konstvisning–samtal i utställningen sön 16 okt kl 14.00 och konstföredrag om grafiska tekniker tors 20 okt kl 19.00. Båda programmen anordnas av Torslanda Allmänna Konstförening i samarbete med Nordens Bilder.


 

 

Anna Brand studerade vid Konstindustriskolan i Göteborg 1977-83 och dessutom ett år vid Statens Håndverks- och Konstindustriskole i Oslo med inriktning på måleri. Uppväxten i en intensivt arbetande konstnärsfamilj kan dessutom betraktas som en verklig lärlingstid med ständiga diskussioner om samhälle, konst, konstutbildning, kritik och analyser av bilder. Efter debuten i mitten på 80-talet har förändringar långsamt vuxit fram och hennes bilder har klarnat i styrka och precision. De bygger ofta på ljus, rytm och rörelse. Anna Brand är en målare med en lyhördhet, en känslighet och en mycket fin lyrisk ton, som samarbetar med formen på ett överraskande sätt. Med oljekrita, collage, akvarell eller blandteknik bearbetar Anna Brand kraftfält, anstränger sig med att komprimera kraften och få den att pulsera inåt i bilden med hjälp av färgens intensitet.

Anna Brand, Nordens BilderInga Brand kommer ursprungligen från Lerberget vid Skånes västkust men är sedan länge bosatt och verksam i Göteborg. Efter textilutbildningen arbetade hon i många år med textildesign, inredning och undervisning. Jämsides gjorde hon skisser i främst akvarell som stöd för annan formgivning. Relativt sent tog hon steget och bytte ut det textila bundna arbetet mot ett mer kraftfullt och plastiskt uttryck i akvarellens form. Hennes bilder berättar ofta om en unik jordnära svällande styrka och mäktiga konstruktioner. I både täta mörka och ljusa nästan skimrande toner bygger hon upp verkliga eller fiktiva landskap med tunga skulpturala former till en luftig helhet. Motiven finns där alltid som minnen och rester efter vistelser i Bohuslän, Provence och Toscana. Det finns en strävan att finna ljuset och hon lyckas ge de kraftfulla volymerna en poetisk, nästan andlig genomlysning.

Inga Brand, Nordens BilderJan Bergh ursprungligen från östergötland, gick på Konsthögskolan i Stockholm på 60-talet och hamnade därefter i Ransäter, Värmland. Närheten till detta sägenomspunna landskaps mystik och kraft skapade ett flöde av kreativitet i teckning och träskulptur i ganska abstrakta former. En stenkurs vid KKV, Kollektivverkstaden i Bohuslän 1994 förändrade i ett slag hans liv och konstnärskap i grunden och idag pendlar han mellan sina bostäder i Göteborg och Sotenäset, där han kan leva nära stenbrotten vid Gerlesborg. Mötet med den bohuslänska graniten frigjorde nya tankar och idéer och numera arbetar han helst i sten, som har sin egen själ och rytm. Både röd och grå granit används och även diabas ibland, trots att den är svår att forma p g a sin täthet. Han utgår från kontraster och från enkla tecken och symboler med evighetsprägel.

Jan Bergh, Nordens Bilder

Läs om tidigare utställningar: