logga, Nordens Bildergalleri nordens bilder


Vingen, Amhult, utställningsbild, Nordens Bilder

Nordens Bilder drev under många år, 1992–2004, galleriverksamhet i Kungälvs gamla Kvarn och arbetade främst med svensk och nordisk konst. Verksamheten hade också en tydlig konstpedagogisk inriktning med många visningar, föreläsningar, tema kvällar och musikprogram. Det fanns dessutom under alla år en härlig konstintresserad publik och kundkretsen bestod bl a av olika kommuner, företag, institutioner, konstföreningar och konstvänner, som galleriet nu arbetar vidare med. Konstverksamheten har fortsatt med gamla och nya kontakter men i andra spår. Under åren 2006–11 arrangerades utställningar vår och höst på Kulturhuset Vingen i Torslanda.